Grekisk-romersk brottning – inte så antik som man kan tro

Brottning förknippas ofta med länder vid norra Medelhavet. Under antiken ska den där ha varit en prestigefylld sport som gav vinnaren ära och berömmelse. Vid 1800- och 1900-talen ökade den grekisk-romerska brottarstilen i popularitet. Det är lätt att tro att denna stil är en direkt ättling till stilen som var vanlig i exempelvis Olympia men så verkar inte vara fallet.

En europeisk stil

Det stämmer att namnet är inspirerat av kulturerna runt Medelhavet men själva stilen härstammar förmodligen inte därifrån. Det är inte helt otänkbart att brottningsstilen i själva verket kan hänföras till någon eller några av de traditionella brottningsstilar som övriga europeiska folkgrupper har utövat.

Brottning utan slag

Det sägs ha varit en av Napoleon Bonapartes soldater, Jean Exbrayat, som först utvecklade den här stilen av brottning. Exbrayat gav den dock ett annat namn som faktiskt inte hade någonting med Medelhavets kulturer att göra. Det ganska så anspråkslösa namnet ”flat-hands-brottning” var hans val och detta var ämnat att särskilja den från andra stilar där slag och smärtfulla grepp var allmänt rådande.

Som i annan brottning är målet att få ner sin motståndare till marken och att sedan hålla ner motståndarens axlar. Utmärkande för den grekisk-romerska brottningen är att de tävlande inte får ta grepp nedanför sina motståndares höfter, vilket leder till en brottarstil med mycket kast och så kallade body slams.

Fransk brottning

Precis som med fristilen var flat-hands-brottning populär på marknader. Tycket för denna typ av brottning växte så pass att den kom att bli en prestigefylld sport som var mycket uppskattad över den europeiska kontinenten. För en tid kom den att kallas för ”fransk brottning”.

Stilen byter namn

Det kom sedan att bli en italiensk brottare vid namn Basilio Bartoletti som döpte om brottarstilen till dess moderna namn. Hans syfte var att föra tankarna till äldre tider.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *